W Kurzętniku odbył się Zjazd Wojewódzki W-M OZPC

W sobotę 15 października w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbył się V Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów. Gośćmi zjazdu byli Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski oraz Mistrz Olimpijski z Monachium, trzykrotny Mistrz Świata i czterokrotny Mistrz Europy w podnoszeniu ciężarów Zygmunt Smalcerz, który zakończył z sukcesem (medal podopiecznej na IO w Rio) pracę na stanowisku trenera kadry USA i ubiegać się będzie o fotel Prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów podczas krajowego zjazdu który odbędzie się 17 grudnia w Warszawie.

Walne Zebranie przyjęło absolutorium od ustępującego zarządu i wybrało nowy w składzie:

Prezes – Andrzej Wilk, Olsztyn

V-ce Prezes ds. sportowych – Andrzej Zawieska, Nidzica

V-ce Prezes ds sędziowskich – Aleksander Ogrodnik, Elbląg

Sekretarz – Andrzej Kowalczyk, Kurzętnik

Skarbnik – Grzegorz Rajkowski, Elbląg

Członek Zarządu – Mirosław Kowalczyk, Nowe Miasto Lubawskie

Członek Zarządu – Krystian Augustyniak, Elbląg

oraz komisją rewizyjną:

Przewodniczący – Radosław Kołakowski, Ostróda

Członek komisji – Krystyna Puzio, Olsztyn

Członek komisji – Arkadiusz Kamiński, Nielbark

Wybrano także delegatów na zjazd krajowy w osobach Andrzej Wilka z Olsztyna i Andrzeja Kowalczyka z Kurzętnika.