Zawody

REGULAMIN

INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU
PODNOSZENIA CIĘŻARÓW W OLSZTYNIE
NA ROK 2022.
1. CEL MISTRZOSTW.
– Ocena stanu przygotowań zawodników do sezonu 2022 r.
– Wyłonienie Indywidualnych Mistrzostw Województwa
– Uzyskanie limitów kwalifikacyjnych do Mistrzostw Polski.
– Popularyzacja podnoszenia ciężarów wśród młodzieży.
2. TERMIN I MIEJSCE.
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone dn. 12.03.2022 r. (sobota)
w siłowni klubu LUKS „Zamek – Expom” w Kurzętniku przy ul. Betoniarskiej 8a.
3. ORGANIZATOR.
Organizatorem Mistrzostw jest LUKS „Zamek – Expom” Kurzętnik oraz W-M OZPC w Olsztynie.
4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW.
Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami IWF i PZPC w następujących nowych
kategoriach wagowych i wiekowych:
– 13 ÷ 15 lat – 2009r, 2008r, 2007r,
zawodnicy: 45 kg; 49 kg; 55 kg; 61 kg; 67 kg; 73 kg; 81 kg; 89 kg; 96 kg; 102 kg; +102 kg;
zawodniczki: 49 kg; 55 kg; 61 kg; 67 kg; 73 kg; 81 kg; 89 kg; 96 kg; 102 kg; +102 kg;
– 16 ÷ 17 lat – 2006r, 2005r,
zawodnicy: 49 kg; 55 kg; 61 kg; 67 kg; 73 kg; 81 kg; 89 kg; 96 kg; 102 kg; +102 kg;
zawodniczki: 49 kg; 55 kg; 61 kg; 67 kg; 73 kg; 81 kg; 89 kg; 96 kg; 102 kg; +102 kg;
– 18 ÷ 20 lat – 2004r, 2003r, 2002r,
zawodnicy: 55 kg; 61 kg; 67 kg; 73 kg; 81 kg; 89 kg; 96 kg; 102 kg; 109 kg; +109 kg;
zawodniczki: 45 kg; 49 kg; 55 kg; 59 kg; 64 kg; 71 kg; 76 kg; 81 kg; 87 kg; +87kg;
– 21 ÷ 23 lat – 2001r, 2000r, 1999r,
zawodnicy: 55 kg; 61 kg; 67 kg; 73 kg; 81 kg; 89 kg; 96 kg; 102 kg; 109 kg; +109 kg;
zawodniczki: 45 kg; 49 kg; 55 kg; 59 kg; 64 kg; 71 kg; 76 kg; 81 kg; 87 kg; +87kg;
– seniorzy/ki – 1998 i starsi/sze
zawodnicy: 55 kg; 61 kg; 67 kg; 73 kg; 81 kg; 89 kg; 96 kg; 102 kg; 109 kg; +109 kg;
zawodniczki: 45 kg; 49 kg; 55 kg; 59 kg; 64 kg; 71 kg; 76 kg; 81 kg; 87 kg; +87kg;
2
Prawo startu posiadają zawodnicy/czki urodzeni w latach 2009 r i starsi, którzy posiadają książeczkę
zdrowia z aktualnym badaniem lekarskim i wpisem antydopingowym, oraz posiadają aktualną
licencję zawodnika.
5. OBSADA SĘDZIOWSKA.
Obsadę sędziowską zabezpieczy Komisja Sędziowska W-M OZPC.
6. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE.
Lekarza lub pielęgniarkę dyplomowaną zabezpieczy współorganizator Mistrzostw tj. LUKS „Zamek – Expom”
Kurzętnik
7. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW.
Zgłoszenia zawodników do startu w Mistrzostwach przyjmowane będą w dniu zawodów
tj. 12.03.2022 r. w miejscu zawodów do godz. 9.00.
8. NAGRODY.
Wszyscy zawodnicy/czki otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz w przypadku posiadania funduszy
medale.
9. ZASADY FINANSOWANIA.
Koszty organizacyjne mistrzostw, przy znacznym wsparciu LUKS „Zamek – Expom” Kurzętnik,
reguluje W-MOZPC w Olsztynie.
Koszty przejazdu i wyżywienia regulują macierzyste kluby.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu posiadają: Zarząd W-MOZPC i Sędzia Główny Zawodów.
11. PROGRAM MISTRZOSTW.
– godz. 9.00 – przyjazd ekip
– godz. 9.15 – odprawa techniczna
– godz. 9.30 – waga zawodników/czek
– godz. 11.00 – start I grupy
– ~godz. 15.30 – wręczenie dyplomów i zakończenie Mistrzostw.

ORGANIZATORZY.