Nagrody dla Zawodników i Trenera Sekcji Kickboxingu LUKS Zamek Expom Kurzętnik

W dniu 17.02.2023 Komisarz Gminy Kurzętnik Piotr Piątek z zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Panem Wiesławem Grzywaczem oraz Przewodniczącym Komisji ds. Oświaty , Zdrowia , Spraw Obywatelskich i Socjalnych , Kultury i Sportu Panem Mariuszem Zielińskim wręczyli nagrody pieniężne w związku z wysokimi wynikami w zawodach sportowych sekcji kickboxingu , oraz za wybitne osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Gminy Kurzętnik .

Nagrody otrzymali zawodnicy i trener .

Piotr Kołakowski

Krystian Rzepka

Leszek Jobs